Naast begraven en cremeren straks ook resomeren

Uitvaartorganisaties willen volgend jaar een nieuwe uitvaartvorm in ons land introduceren: resomeren. Met een speciale vloeistof wordt hierbij het lichaam opgelost. Uit onderzoek van TNO blijkt dat resomeren veel milieuvriendelijker is dan cremeren of begraven.

Wat houdt die nieuwe duurzame uitvaarttechniek ‘resomeren’ in?

Inleiding:
Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord, milieu bewust, dit zijn hedendaagse thema’s waar we ons in de samenleving steeds meer mee bezig houden. Dat moet ook want de aanwezigheid van fossiele grondstoffen neemt af en de ‘erfenis’ van onze manier van leven gaat ten koste van het milieu.
Dit geldt ook voor de uitvaartbranche waar vernieuwend, innovatief, transparant en de taboe van de door doorbreken, sleutelwoorden zijn, die vandaag de dag alle aandacht behoeven.
Uitgangspunt is de Wet op de Lijkbezorging. Deze wet voorziet een regelgeving welke gevolgd dient te worden voor gemeenten, begraafplaatsen en crematoria. In deze wet is in artikel 1 het volgende opgenomen: Lijkbezorging geschiedt door begraving, crematie of op andere bij of krachtens de wet voorziene wijze.

Dat betekent om een nieuwe uitvaarttechniek toepasbaar te maken, dient een wetswijziging plaats te vinden. Voorafgaande zal grondig onderzoek moeten plaatsvinden en vooral dient te worden onderzocht welke invloeden dit heeft op het milieu, maar er dient ook gekeken en geluisterd te worden naar sociale- en economische omstandigheden. In deze fase is men nu aan beland, is er een draagvlak voor deze nieuwe uitvaarttechniek?
Resomeren:

Deze techniek wordt al toegepast in een aantal staten van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en inmiddels ook in Engeland.
Resomatie (Hydrolyse) wordt ook wel Bio-cremeren genoemd en komt van het latijnse woord ‘Resoma’wat hergeboorte van het lichaam betekent.
Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren is tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken precies hetzelfde als bij een begrafenis of crematie. De overledene wordt vervolgens alleen in een ander type ‘installatie’ geplaatst. Zo zou er in een bestaand crematorium de mogelijkheid kunnen zijn om een ‘resomator’ te plaatsen. De tenaamstelling van het uitvaartcentrum kan dan genoemd worden als Crematorium en Resomatorium!

Bij alkalische hydrolyse (resomeren) worden onder invloed van alkali (natronloog) en water de chemische verbindingen verbroken, waardoor een stoffelijk overschot tot 3% van het oorspronkelijke gewicht wordt gereduceerd. Je zou kunnen zeggen dat het vlees oplost in de vloeistof.

Het proces zou goedkoper en schoner zijn dan begraven of cremeren. Aan de vloeistof wordt een zuur toegevoegd waardoor de Ph waarde van deze vloeistof verlaagd wordt. De waarde van deze vloeistof bedraagt dan minder dan vloeistoffen die via waterzuiveringsinstallaties worden verwerkt. Je zou de vloeistof ook kunnen gebruiken om te beregenen zoals de as bij een crematie verstrooid kan worden.
We spreken nog altijd over as wat overgebleven is van het lichaam.
Uit onderzoek is gebleken dat resomeren in vergelijking tot begraven of cremeren een significante milieubesparing oplevert. Er vindt immers geen kwik- of dioxine-uitstoot plaats.

Zie het onderstaande filmpje van uitvaart.tv over het proces van resomeren.

"Resomeren, voor iedereen"

Het zal tijd en een duidelijke communicatie vergen om deze nieuwe methode te introduceren zodat de mensen een bewuste keuze kunnen maken om te kiezen voor deze methode.

Duidelijke informatie en uitleg over deze methode is een must.

Nog vreemd, anders maar duurzaamheid, recyclen, milieu bewust en kosten zijn belangrijke elementen die resomeren acceptabel maken. Het is een extra keuzemogelijkheid maar niet voor iedereen en zo is het met alles in het leven!