Werkwijze

• Zorgen uit handen nemen

Wanneer er iemand in uw naaste omgeving is overleden, is er doorgaans voldoende tijd om op uw eigen manier tot dat eerste besef te komen. Gelegenheid om familie, vrienden, kennissen of om andere betrokkenen te bellen.

Er komt veel op u af. Niet alleen emotioneel maar ook praktisch. In korte tijd moet er veel besproken en geregeld worden. U kunt daarom in de dagen vóór de uitvaart altijd een beroep op mij doen.

Als u er aan toe bent, belt u haar of zijn huis- dienstdoende arts. Hij of zij komt dan naar u en stelt het overlijden vast en vult overlijdenspapieren in. Is de overledene geregistreerd als donor, vertelt u dit dan aan de arts.

Na afgifte van die verklaring kunt u contact met mij opnemen en kan ik u ondersteunen bij de eerste praktische handelingen, zoals de laatste verzorging van de overledene.

Op het moment dat het verdriet groot is en het maken van keuzes moeilijk kan zijn, ben ik er. Samen nemen we de tijd en de rust om het afscheid te bespreken. Ik luister naar de wensen van de nabestaanden, soms tussen de regels door. Wat die wensen ook zijn. Ik geef ruimte aan nabestaanden, denk op een creatieve manier mee en ondersteun waar nodig. Op een professionele, menselijke en zorgzame manier.

Als u (bijna) alles zelf wilt regelen, sta ik u bij, precies daar waar u het wenst.

Wilt u dat ik alles voor u regel, dan zorg ik er ook voor dat álles in orde komt, precies zoals u dat wenst.

Samen zorgen we voor een passend en onvergetelijk afscheid. Zodat u later met een goed gevoel terugkijkt op de uitvaart.

• Persoonlijke wensen staan centraal

Niet alles hoeft direct de eerste dag al geregeld te worden. Ik laat u mogelijkheden zien en zo wordt het beeld van de uitvaart steeds duidelijker en completer. Samen maken wij een draaiboek voor de uitvaartplechtigheid. Op deze manier komt de gang van zaken vast te liggen, zodat u zich op de dag van de uitvaart volledig op het afscheid kunt concentreren.

Ieder mens is uniek en een persoonlijk afscheid betekent voor iedereen wat anders. Ik denk graag met u mee om voor uw overleden dierbare het mooist denkbare en meest passende afscheid te verzorgen. Door de uitvaart een persoonlijk thema mee te geven, maken we voelbaar hoe de overledene in het leven stond. En dan is eigenlijk alles mogelijk. Hield hij of zij van lekker eten of drinken? Dan zijn een mooie wijn en fijne gerechten wellicht goede alternatieven voor koffie en cake. Was muziek een passie? Dan laten we bij het afscheid de muziek horen waar de overledene zo veel van hield. Ook een hobby of sport (denk aan de favoriete voetbalclub), of de geliefde tuin kunnen centraal staan tijdens de uitvaart.

Warmte en verbondenheid vind ik heel belangrijk, bij elke uitvaart; juist dan zijn het de details die ertoe doen! 

• Nagesprek en nazorg

Als de uitvaart voorbij is volgt de rouw en moet er nog veel geregeld worden. Daarom kom ik na de uitvaart nog een keer bij u langs om te uitvaart te bespreken en het nazorgboekje te brengen. Ook het versturen van dankkaartjes kan dan aan de orde komen.